KOSZYK     Pokaż    
Liczba produktów Produkty netto
0 0,00 zł
email:   Hasło:  Rejestracja Przypomnij hasło
Forgot password?
Regulamin

§ 1. REGULAMIN WYCEN I ZAMÓWIEŃ

 1. System wycen i zamówień, działający online pod adresem drukarnia.chorzow.pl oraz notapress.pl  - zwany dalej Systemem,  prowadzony jest przez firmę NotaPress Jacek Zupok, wpisaną przez Urząd Miasta w Chorzowie do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 23653, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Żelaznej 20, zwaną dalej Wykonawcą.
   
 2. Warunki niniejszego regulaminu mogą być zmienione wyłącznie poprzez pisemną umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, sporządzoną na okoliczność konkretnego zamówienia, bądź na okoliczność zdefinowanych w niej zamówień cyklicznych. Oznacza to, że Zamawiającego oraz Wykonawcę obowiązują warunki określone umową, o której mowa w niniejszym punkcie, a w pozostałych kwestiach obowiązują ich warunki określone w niniejszym regulaminie i stosownych przepisach prawa. 

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wykonawca udostępnia system wycen oraz wykonuje usługi na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie podmiotom biznesowym prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą, zwanym dalej Zamawiającym, a osoba rejestrująca podmiot jest prawnym jego reprezentantem. Zamawiający rejestruje się w systemie celem wykonania wyceny i złożenia zamówienia, a Wykonawca utrzymuje dane rejestrowe w systemie na podstwie przepisów RODO, których zakres sprecyzowano na tej stronie: https://drukarnia.chorzow.pl/rodo.htm.
   

 2. Jednostkowe ceny usług obliczanych przez System są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i są wyrażone w złotówkach.
   
 3. System umożliwia zmianę parametrów zamawianych towarów np. ilości kolorów nadruku, nakładu itd., które mają decydujący wpływ na wartość towaru. Po zmianie parametrów wartość zamawianego towaru automatycznie i każdorazowo się przelicza. Obowiązujące ceny zestawione są w tabeli PODSUMOWANIE, a podana wartość netto jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy wraz z ewentualnymi rabatami wyszczególnionymi na stronie z podsumowaniem zamówienia.
   
 4. Faktura przesyłana jest na podany w trakcie rejestracji w Systemie adres e-mail Zamawiającego. Przesłanie dokumentu w ten sposób zobowiązuje zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego do jego wydrukowania i zaksięgowania (co jest zgodne z obowiązującymi przepisami). Na życzenie Zamawiającego faktura będzie wysłana pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres.
   
 5. Do ewentualnej sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów dlatego realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   
 6. W przypadku kontaktu telefonicznego Wykonawca informuje, iż posiada system rejestracji rozmów. W związku z tym wszystkie rozmowy mogą być przez niego rejestrowane i wykorzystane do realizacji zamówienia. Postanawia się, iż zapis rozmów nie będzie udostępniany osobom trzecim, a postanowienie to może uchylić tylko Sąd.
   
 7. Ceną wykonania usługi jest wartość złożonego przez Zamawiającego zamówienia. W przypadku kiedy produkty zostały dodane do koszyka i nie zostały w tym samym dniu zamówione, ich koszt wykonania (wartość w koszyku zostanie zaktualizowana) może ulec zmianie (np. na skutek zmian cen surowców wykorzystywanych do realizacji zamówienia). Ceny surowców są aktualizowane 2-3 razy w roku.
   
 8. W przypadku kiedy Zamawiający prześle plik z projektem graficznym, Wykonawca zobowiązuje się posługiwać nim wyłącznie w celu wykonania zamówienia dla Zamawiającego. Przesyłane przez Zamawiającego materiały nie mogą naruszać praw autorskich i majątkowych.
   
 9. W przypadku kiedy Zamawiający nie nabył praw majątkowych do projektu, nie może on wykorzystywać zarówno projektu jak i żadnych jego elementów mogących naruszać prawa autorskie lub majątkowe innych osób (np. znaki towarowe, handlowe i zdjęcia). W takim przypadku Zamawiający ma prawo do posługiwania się projektem w zakresie powielania materiału jaki otrzymał od Wykonawcy bez jego przeróbek.
   
 10. Uiszczenie opłaty za wykonanie projektu (opłata obliczana jest przez system na kartach poszczególnych produktów) nie jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych do tego projektu. Uiszczenie tej opłaty upoważnia Zamawiającego jedynie do powielania go na identycznych materiałach jakie otrzymał od Wykonawcy.
   
 11. Zamawiający chcąc nabyć licencję na użytkowanie projektu lub nabyć prawa majątkowe do niego jest obowiązany uprzedzić o tym Wykonawcę pisemnie (np. wysyłając email na adres: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl). Na tej podstawie Wykonawca sporządzi i przedstawi Kupującemu stosowną umowę.
   
 12. Wykonanie (opracowanie) projektu na zamówienie, ewentualnie jego modyfikacja następuje po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaconej zaliczki. W przypadku wycofania się Zamawiającego z transakcji, Wykonawca ma prawo do zatrzymania stosownej kwoty, której wartość została określona (wyliczona) przez System, bądź której wartość np. w drodze negocjacji Zamawiający i Wykonawca umówili.
  Wykonanie projektu graficznego nie obejmuje:
     -   wykonania logo firmy, które zamawiający zobowiązany jest przesłać każdorazowo w formacie wektorowym,
     -   obowiązku przesłania Zamawiającemu projektu w wersji wektorowej.
  Opłata obejmuje przede wszystkim prace związane z układem i dopasowaniem poszczególnych elementów do odpowiedniego formatu.
   
 13. W przypadku kiedy Zamawiający PRZESYŁA GOTOWY PROJEKT nadruku:
   - plik powinien być przygotowany w jednym z formatów: PDF, CDR, AI,
   - tekst oraz logo powinny być w postaci wektorowej (czcionki zamienione na krzywe),
   - kolory elementów graficznych powinny być zdefiniowane w CMYK - jeśli wybrano opcję nadruku w CMYK
     lub kolory powinny być zdefiniowane w Pantone - jeśli wybrano opcję nadruku w Pantone,
   - plik z projektem powinien być przesłany mailem na adres: grafik@notapress.pl najpóźniej dzień po złożeniu zamówienia, a w tytule maila należy podać nr zamówienia.
     
  W przypadku kiedy Zamawiający zamówił wykonanie projektu:
   - wytyczne do projektu należy przesłać mailem na adres: grafik@notapress.pl najpóźniej dzień po złożeniu zamówienia, a w tytule maila należy podać nr zamówienia,
   - informacje dot. projektu powinny zawierać tekst, definicję kolorów: procentową jeśli wybrano opcję CMYK, oznaczenie kolorów Pantone w przypadku wybranej opcji Pantone,
   - w przypadku oznaczenia kolorów wg Pantone, Zamawiający określa kolor wg wzornika U - dla niepowlekanych powierzchni nadruku (kostki reklamowe, minipaletki itp.) lub określa kolor wg wzornika C - dla powierzchni powlekanych (ulotki, wizytówki, nadruki na kalendarzach, itp.).
       
  W związku z powyższym:
   - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji barw użytych w przesłanych plikach do barw wybranych w zamówieniu, w szczególności: jeżeli Zamawiający wybrał nadruk w kolorystyce CMYK, a przesłał pliki zawierające kolory zdefiniowane w innych paletach (np. RGB, Pantone, RAL itp.) lub jeżeli Zamawiający wybrał nadruk w kolorystyce Pantone, a przesłał pliki zawierające kolory zdefiniowane w RGB, CMYK, RAL itp.,
   - termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony w przypadku kiedy Zamawiający przedłuży termin przesłania plików lub wytycznych do projektu.
             
 14. Jeżeli Zamawiający otrzymał plik z wizualizacją i go zaakceptował, to przyjmuje się, że sprawdził go pod kątem zgodności merytorycznej, gramatycznej, formy graficznej oraz poprawności kolorystycznej.
     
  Jednocześnie przyjmuje się, że Zamawiający ma świadomość, iż projekt graficzny oglądany na monitorze jest obrazem emisyjnym (RGB), a obraz nadruku kolorów CMYK lub Pantone jest obrazem odbiciowym (refleksyjnym) i wynikają z tego oczywiste różnice kolorystyczne.
    
  Różnice kolorystyczne występują również w efekcie ewentualnej konwersji CMYK na Pantone lub odwrotnie. W szczególności dotyczy to przypadków kiedy Zamawiający wymaga kolorów zdefiniowanych wzornikiem Pantone, a zamówił nadruk (np. na bokach kostek) farbami w rozbarwieniu CMYK. Opcja taka pozwala obniżyć koszt wykonania zamówienia, jednak w konsekwencji należy się spodziewać różnic kolorystycznych. Dokładne odwzorowanie barw w układzie Pantone = CMYK wymaga długotrwałej procedury dopasowywania i jest wykonywane wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego.
   
  Druk wykonywany przez Wykonawcę może kolorystycznie odbiegać od przesłanego przez Zamawiającego wzoru (proof, cromalin). Zamawiający podając kolor farby wg receptury Pantone ma świadomość, że jej nadruk na różnych pod względem chropowatości i kolorystyce podłożach, będzie się różnił. Podobnie jak różnice kolorystyczne tych samych farb we wzornikach Pantone:  
   - wzornik szereg U - nadruk na papierze niepowlekanym,
   - wzornik szereg C - nadruk na papierze powlekanym,
    
  W przypadku nadruku na krawędziach ściętego papieru (np. na bokach notesów, bokach kostek papierowych czy minipaletek) wartości niektórych cech nadruku jak: wyrazistość, ostrość, kontrast kolorów, są mniejsze w porównaniu do wartości tych cech dla nadruku tego samego wzoru na powierzchniach gładkich takich jak powierzchnia papieru offsetowego czy powlekanego.  
    
  W związku z powyższym, w przypadku kiedy Zamawiający wymaga dużej dokładności odwzorowania barw i wysokich wartości pozostałych cech produktu zamówi on wykonanie próby druku. Wykonawca wykona próbę odpłatnie w umówionej cenie i terminie oraz wyznaczy nowy termin wykonania właściwego zamówienia. Decyzję o wykonaniu próby podejmuje samodzielnie Zamawiający w formie pisemnej (np. email).
 15. Jeżeli Wykonawca wykona projekt na zlecenie Zamawiającego i Zamawiający zrezygnuje ze zlecenia, prawa majątkowe do projektu pozostają własnością Wykonawcy, a Zamawiający pokrywa jedynie koszt w kwocie, którą doliczył system za wykonanie projektu.
   
 16. W każdym zleceniu dopuszczamy 30 min. pracy grafika bez dodatkowych opłat. Do prac tych w szczególności zalicza się drobne poprawki jak zmiana czcionki, zmiana koloru elementów itp. Jednak w przypadku znaczącej zmiany koncepcji lub potrzeby wykonania kilku graficznych projektów, prace grafików będą wyceniane indywidualnie na zasadzie 1 godzina pracy stacji graficznej = 40,00 PLN + 23% VAT.
   
 17. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podać szacunkową wartość dodatkowego kosztu wykonania projektu, przy czym na etapie składania zlecenia (dokonywania wycen) Zamawiający ma prawo sugerować się ceną podawaną przez system na karcie produktu przyjmując, że jest to cena jednego projektu z możliwością naniesienia drobnych poprawek, o których mowa w pkt. 14.
   
 18. W zamówieniach, w szczególności kalendarzy z nadrukiem firmowym, obowiązuje zasada:  dla jednego zamówienia stosujemy jeden projekt i jeden zestaw kolorów.
  W przypadku konieczności zastosowania różnych projektów do jednego zamówienia zalecamy konsultację z działem graficznym przed złożeniem zamówienia.
  Dla produktów z tej samej grupy np. jedno zamówienie na: kalendarze B1 + kalendarze A1, które należą do jednej grupy: kalendarzy ściennych, nie można zastosować więcej niż jednego projektu lub więcej niż jednego zestawu kolorów.
  Oznacza to, że w przypadku zamówień z nadrukiem związanym z:
   
     - więcej niż jednym wzorem (np. dwa różne loga, różne dane teleadresowe, itp.)
   
     - więcej niż jednym zestawem kolorów,
   
  Zamawiający zobowiązany jest do podziału takiego zamówienia na dwa lub więcej zamówień, w taki sposób by spełnić ww. zasadę. Zasada ta jest ściśle związana m.in. z kosztem przygotowalni druku, której wartość jest znacznie wyższa w przypadku druku wielu różnych projektów graficznych lub przygotowania farby.
      
  Wyjątki od ww. zasady:
   
  • stosowanie różnych projektów lub kolorów dla odpowiednio różnych grup produktów np. w jednym zamówieniu na: minipaletki, notesy reklamowe i długopisy, które to produkty pochodzą z różnych grup produktowych jest możliwość, a nawet konieczność zastosowania dla każdej grupy odrębnego projektu i/lub zestawu kolorystycznego,
    
  • dla produktów z opcją personalizacji jak np. książeczki czynszowe, kalendarze książkowe, itp., w których koszt wykonania pojedynczych i odrębnych nadruków jest wliczony w cenę po wybraniu opcji "personalizacja",
    
  • dla produktu: wizytówki PCV, w którym umożliwia się stosowanie wielu projektów, ale w obrębie jednego zestawu kolorystycznego i na zasadach określonych na karcie produktu w zakładce "Pytania". 
     
 19. Trwałość nadruku na podłożach syntetycznych występujących w niektórych produktach, a w szczególności nadruków na: pudełkach plastikowych, kalendarzach książkowych, wizytówkach PCV, długopisach, jest przez Wykonawcę gwarantowana w przedziale od 1% do 15% wg normy ISO 2409. W uproszczeniu - nadruk na powierzchni produktu powinien być na tyle trwały, by nie ulegał uszkodzeniu podczas typowego użytkowania. 
  W przypadku kiedy wymaga się większej trwałości nadruku, Zamawiający określi ją przed złożeniem zamówienia w formie pisemnej i w odpowiedniej skali  zgodnie z normą ISO 2409.
     
 20. W przypadku nadruków na materiałach przeziernych takich jak wizytówki PCV czy pudełka plastikowe. 
    
  • farby używane w nadrukach nie są w 100% kryjące. Wykonawca gwarantuje 95% krycie (maksymalnie 5% transmitancję) farby, mierzoną densytometrem lub obliczaną jako iloraz natężenia światła przepuszczonego do natężenia światła całkowitego. W uproszczeniu - przezroczystość farby jest zauważalna w podświetleniu światłem o natężeniu powyżej 200 Luxów. W związku z tym Zamawiający akceptuje również efekty, które mogą być w jego opinii niepożądane, a wynikające z nakładania się poszczególnych barw,
    
  • zamawiający akceptuje ewentualne niepożądane efekty związane z koniecznością stosowania nadlewek tj. nakładania się różnych kolorów będących w projekcie stycznymi do siebie. Nadlewki stosowane na podłożach przeziernych są szczególnie widoczne.
   Wykonawca stosuje nadlewki o grubości do 1 mm.
     
 21. Różnica w wymiarze wykonanych produktów w stosunku do ich wymiaru podawanego w specyfikacji, opisie lub zamówieniu może wynosić nie więcej niż 2%. Wyjątek stanowi przypadek kiedy Zamawiający lub Wykonawca określił w zamówieniu, specyfikacji lub umowie dokładność bądź tolerancję wymiarów (w sensie dodatkowego parametru).
    
 22. Uszlachetnienie powierzchni tj. lakierowanie i/lub foliowanie mogą spowodować zmianę jej kolorów.
   
 23. Zmiana warunków zamówienia jest dopuszczalna wyłącznie w formie pisemnej (np. e-mail), przy czym obie strony zobowiązane są potwierdzić w takiej samej formie przyjęcie zmian.
   

 

§ 3. ZAMÓWIENIE TOWARU, POTWIERDZENIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
   
 2. System realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne bądź osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą.
   
 3. Wykonawca może opóźnić lub niewykonać zamówienia w następujących przypadkach:
     
  • braku wpłaty wymaganej zaliczki, 
  • braku pisemnej akceptacji wizualizacji produktu (projektu graficznego), 
    
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Systemie, wprowadzania nowych towarów do oferty Systemu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Systemu lub wprowadzania w nich zmian, jednak cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
   
 5. Warunki zamówienia określone są przez niniejszy regulamin oraz wybrane przez Zamawiającego parametry i rodzaj towaru określone w karcie produktu - mają charakter świadczeń umówionych zawieranych zgodnie z prawem polskim i są wiążące dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Warunki te przesyłane są na konto pocztowe określone przez Zamawiającego jako adres e-mail oraz na konto e-mail Wykonawcy - stanowią one podstawę umowy - zlecenia.
  Zmiany w zamówieniu, a wszczególności zmiany parametrów druku mogą być wprowadzane wyłącznie w formie pisemnej (email lub pismo) i potwierdzone zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego.
   
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków podanych przez System w trakcie składania zamówienia, a potwierdzonych mailem przesłanym na adres Zamawiającego.
   
 7. Momentem zawarcia umowy zlecenia jest moment osobistego potwierdzenia przez obsługę Systemu (kontakt telefoniczny i/lub potwierdzenie przesłane na konto e-mail Zamawiającego) przyjęcia zamówienia do realizacji.
   
 8. Umówionym terminem wykonania zamówienia jest termin określony i wybrany przez Zamawiającego na stronie Zawartość Twojego koszyka z uwzględnieniem pkt. 9 - 10. § 3. 
  Termin ten może zostać przedłużony:
   
  • w przypadku kiedy Zamawiający dodatkowo zamówił wykonanie projektu,
    
  • w przypadku kiedy Zamawiający nie przekazał plików z projektem w ciągu dwóch dni licząc od daty złożenia zamówienia, a pliki takie były wymagane zamówieniem,
    
  • w przypadku nie uregulowania należnej zaliczki w wymaganym terminie,
    
  • w przypadku niedostępności części towarów lub surowców niezbędnych do wykonania zamówienia.
    
 9. Opcja przyspieszonego wykonania zamówienia dostępna jest wyłącznie dla zleceń z gotowym projektem, który zostanie przesłany w dniu złożenia zamówienia na adres email: grafik@notapress.pl
   
 10. Termin wykonania jest tożsamy z terminem odbioru osobistego lub wysyłki zamówienia kurierem.
   
 11. Ze względu na charakter sprzedawanego towaru, który jest wykonywany pod indywidualne zamówienie Zamawiającego, może on wprowadzić zmiany bądź zrezygnować z zamówienia wyłącznie w porozumieniu z Wykonawcą i w akceptowalnym przez tego ostatniego terminie.
   
 12. W przypadku braku towaru w magazynie zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy i anulowania transakcji.  
   
 13. W przypadku obniżenia zamówionej ilości produktów np. na skutek selekcji jakościowej lub strat produkcyjnych, Wykonawca obniży Zamawiającemu należność za zamówienie, proporcjonalnie do różnicy pomiędzy ilością zamówioną, a ilością odebraną przez Zamawiającego. Warunkiem proporcjonalnego rozliczenia różnicy jest zachowanie realizacji min. 95% nakładu zamówienia.
    
  W przypadku kiedy Wykonawca zrealizował zamówienie w ilości poniżej 95% zamówionych produktów, strony umówią inne od ww. warunki zapłaty na drodze udokumentowanych negocjacji lub na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wyrównania zamówionej pierwotnie ilości. 
     
  Informacje o niezgodności ilościowej towaru powinny być przekazywane przez strony z poszanowaniem przepisów KC, a w szczególności warunków zawartych w § 6. REKLAMACJA.
     
  Ewentualna nadwyżka produkcyjna może być sprzedana na zasadach odrębnych negocjacji obu stron.
       
 14. Ewentualny zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi nie dłużej niż 48 godzin po przesłaniu Rezygnacji na adres: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl. W związku z tym, że Wykonawca nie świadczy sprzedaży konsumenckiej, a produkty wykonywane są na zamówienie, Rezygnacja powinna posiadać wyjaśnienie tj. niezbędne informacje identyfikujące jej zakres (całość lub tylko część zamówienia), nr zamówienia i powód rezygnacji. W przypadku kiedy Wykonawca zaczął realizację zamówienia, odliczy on od kwoty zwrotu wartość kosztów jakie poniósł do momentu przesłania rezygnacji. Bieżące etapy wykonywania zamówienia są dostępne OnLine w Systemie na koncie Zamawiającego.
   
 15. Językiem zawarcia umowy - zlecenia jest język polski.
   
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zlecenia jest Sąd właściwy dla miejsca wykonania Zamówienia tj. siedziby Wykonawcy.

 

§ 4. DORĘCZENIE TOWARU

 1. W związku z tym, że zamówienia mogą składać wyłącznie osoby reprezentujące firmy lub instytucje państwowe (nie konsumenci) Zamawiający przejmuje korzyści i ciężary związane z nabytym towarem w chwili jego wydania Zamawiającemu lub kurierowi zgodnie z Art. 548. Kodeksu Cywilnego cyt.:
    
  "Art. 548. Chwila przejścia korzyści i ciężarów.
  § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
  § 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.",
     
  a w związku z tym sugeruje się by dostarczoną paczkę otworzyć w obecności kuriera.
   
 2. Przesyłka powinna być otworzona w taki sposób, by przy ewentualnej odmowie przyjęcia towaru, produkt mógł być bezpiecznie dostarczony do Wykonawcy.
   
 3. Wszelkie usterki zewnętrzne (pęknięcia, zadrapania, odpryski, itp.) jeśli występują, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE zapisać w protokole - reklamacyjnym w obecności kuriera.
     
 4. Podawany koszt przesyłki dotyczy wyłącznie obszaru Polski. W przypadku przesyłek poza granice Polski, koszt przesyłki będzie refakturowany na podstawie rzeczywistych kosztów przewoźnika. 
  If order are shipped abroad of Polish:
     - if requested by the buyer: the cost of transportation will be agreed before the order,
     - otherwise: after delivery cost of transportation will be forwarded on the basis of the actual cost carrier.
   

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do realizacji złożonego przez Zamawiającego zamówienia jest wpłata stosownej zaliczki.
   
 2. Urzędy i instytucje finansowane ze środków publicznych mają prawo do 30 dniowego terminu płatności bez konieczności dokonywania wpłaty zaliczki.
   
 3. Zapłata z góry bądź wpłata zaliczki może być dokonywana poprzez serwis przelewy24.pl lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe Sprzedającego tj.: mBank nr 85 1140 2004 0000 3202 5786 5960
   

§ 6. REKLAMACJA

 1. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na konto: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl lub listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy. Zgłoszenie powinno zawierać nr zamówienia oraz przynajmniej jeden z wymienionych poniżej powodów uzasadniających reklamację: 
   
  • wskazanie niezgodności przedmiotu zamówienia w odniesieniu do specyfikacji produktu zamieszczonej na stronie Systemu lub w odniesieniu do umowy czy pisemnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
  • podanie konkretnych norm ISO, wg których umówiono przedmiot zamówienia, a których on nie spełnia,
  • wskazanie zasadności reklamacji w odniesieniu do konkretnych zapisów niniejszego regulaminu jako umowy lub obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności zawartych w Kodeksie Cywilnym,
  • wskazanie niezgodniości przedmiotu zamówienia lub trybu jego wykonania z obowiązującymi na terenie Polski przepisami lub normami prawa,
   
 2. W przypadku niezgodności ilościowej towaru reklamację należy złożyć w dniu jego odbioru z uwzględnieniem formy określonej w § 6. pkt. 4., a w pozostałych przypadkach reklamację należy złożyć w ciągu 2 dni roboczych od daty doręczenia towaru. W przeciwnym razie towar nie będzie podlegał reklamacji.
   
 3. W przypadku reklamacji terminu wykonania zamówienia, Wykonawca obniży jego wartość o 0,1% (wartości produktów, które zostały wykonane z opóźnieniem) za każdy dzień zwłoki, o ile opóźnienie wynikało z winy Wykonawcy, a Zamawiający dotrzymał pozostałych warunków regulaminu, w szczególności określonych w: § 6. pkt. 1 i pkt. 4 oraz  § 3. pkt. 8. Definicja Terminu Wykonania znajduje się w § 3. pkt. 10. 
    
 4. Przesyłki są pakowane w bezpieczne kartony, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez usługi kurierskie. W tej kwestii wszelkie braki lub usterki zewnętrzne (wgnioty, pęknięcia, zadrapania, odpryski, itp.) jeśli występują, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE zapisać w protokole reklamacyjnym, który posiada kurier. Tylko na podstawie tego protokołu reklamacja związana z uszkodzeniem towaru w transporcie zostanie uwzględniona. Kopię protokołu należy niezwłocznie przesłać na podany w § 6. pkt. 1 adres e-mail lub listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy.
   
 5. Formalne rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty jego złożenia. Rozpatrzenie w formie pisemnej zostanie wysłane na konto email Zamawiającego lub listem poleconym na adres jego siedziby.
   
 6. W trybie rozpatrywania reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze specyfikacją Wykonawca usunie wady produktów lub wymieni je na nowe egzemplarze w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji lub Wykonawca pisemnie umówi z Zamawiającym inne warunki usunięcia wad przedmiotu zamówienia lub warunki rekompensaty.
   
 7. O ile nie stanowi inaczej odrębna umowa wykonania zamówienia, roszczenie Zamawiającego nie może przekroczyć wartości zamówienia, a w przypadku reklamacji wyodrębnionej jego części, nie może przekroczyć wartości tej części.
    
   

§ 7. RABATY I PROMOCJE

 1. Wykonawca udziela, a system w wycenach automatycznie uwzględnia obniżki cen na wybrane produkty i świadczone usługi wg określonych poniżej zasad.
   
 2. RABAT AGENCYJNY - udzielany podmiotom posiadającym status agencji reklamowej - przyznawany przez Wykonawcę agencjom świadczącym usługi reklamowe lub podmiotom kupującym produkty do dalszej odsprzedaży.
  Podmioty ubiegające się o status agencyjny powinny wysłać jeden z dokumentów: CEIDG lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS, na adres email: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl .
  Potwierdzenie nadania statusu przesłane zostanie na podany przy rejestracji adres e-mail Zamawiającego. Rabat agencyjny uwzględniany jest wyłącznie po zalogowaniu się do systemu.
   
 3. PROMOCJA - produkty objęte akcją promocyjną oznaczone są etykietą PROMOCJA oraz przekreśloną ceną przed-promocyjną i obowiązującą ceną w promocji.
   
 4. RABAT ZA WIĘKSZY NAKŁAD - uwzględniany w cenach produktów drukowanych bądź produktów z nadrukiem. Wartość rabatu jest zmienna i ściśle związana z ilością zamawianego towaru. Zwiększenie ilości zamawianego towaru powoduje obniżenie jego ceny jednostkowej, natomiast obniżenie ilości powoduje podniesienie ceny jednostkowej.
   
 5. RABAT KWOTOWY - rabat związany z zakupem wielu modeli kalendarzy z tej samej kategorii - np. dwóch lub więcej różnych kalendarzy B1. Wartość tego rabatu na bieżąco podawana jest na stronie TWÓJ KOSZYK.
   
 6. PROMOCJA DLA STAŁYCH KLIENTÓW, to kwota do odliczenia od bieżącego zamówienia, a wynikająca z poprzedniego zamówienia - 2% jego wartości. Kwota jest na bieżąco podawana na stronie MOJE KONTO. Warunkiem odliczenia jest zrealizowanie poprzedniego zamówienia i uregulowanie wszystkich należności z niego wynikających. W związku z tym:
   - w pierwszym, złożonym w naszej firmie zamówieniu wartość tej promocji wyniesie 0 PLN,
   - wartość wynikająca z tej promocji można odliczyć wyłącznie składając kolejne zamówienie i nie jest możliwa
     do odebrania np. w gotówce,
   - w przypadku zmian wpływających na wartość zamówienia (np. rezygnacja z części zamówienia), wysokość
     Promocji Dla Stałych Klientów będzie stosownie korygowana.
   
 7. OBNIŻKA SEZONOWA (5% do 10% wartości produktów) - na zamówienia złożone w terminie styczeń - wrzesień i obejmująca wszystkie produkty drukowane metodą sitodruku i/lub met. offsetową (m.in. notesy, kostki, minipaletki, kalendarze).
     
 8. Rabat agencyjny (2), Promocja (3), Rabat za Zwiększony Nakład (4), Obniżka Sezonowa (7) uwzględniane są na stronach każdego produktu.
  Rabat kwotowy (5) uwzględniony jest na stronie Zawartość Twojego Koszyka.
  Promocja Dla Stałych Klientów (6) uwzględniona jest na ostatniej stronie zamówienia: Potwierdzenie, w sekcji: Informacja o płatności.
        
 9. Wszystkie rodzaje rabatów są łączone tj. nie wykluczają się nawzajem, a zakontraktowana wartość zamówienia uwzględnia wszystkie dostępne w danych produktach i w danym okresie rabaty.
   
 10. Ponieważ wartość niektórych rabatów zależy od ilości i specyfikacji zamówionego towaru, to w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do powtórnego przeliczenia wartości (korekty) udzielonych rabatów, promocji i zniżek. Jeśli Zamawiający uiścił umówioną zaliczkę w wymaganym zamówieniem terminie, to Wykonawca ma obowiązek wykonać rzeczone korekty na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w dniu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie, zastosowane będą korekty na zasadach obowiązujących w chwili zgłoszenia zmian w zamówieniu.
   
 11. W okresie lipiec-sierpień każdego roku Wykonawca umożliwia skorzystanie z "OFERTY WAKACYJNEJ" na następujących warunkach:
  • Wykonawca obniży wartość zamówienia w drodze indywidualnych negocjacji,
  • złożone na adres: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl zamówienie będzie zawierało uwagę Kupującego o treści: Zamawiam w Ofercie Wakacyjnej z dostawą na: dzień i miesiąc, gdzie: dzień i miesiąc określają termin dostawy w okresie od 1 października do 31 grudnia tego samego roku, w którym złożono zamówienie,
  • niniejsza oferta obejmuje zamówienia składane w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia,
  • Wykonawca gwarantuje Kupującemu dostarczenie produktów w wyznaczonym przez niego terminie,
  • wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 10% wartości zamówienia,
   w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu 2-krotnej wartość zadatku,
   w przypadku kiedy Zamawiający wycofa się z transakcji, traci on wartość zadatku na rzecz Wykonawcy,
   zadatek należy wpłacić na podstawie faktury zaliczkowej w terminie do 3 dni od daty zamówienia,
  • pozostała należność (tj. 90% wartości zamówienia) płatna będzie zgodnie z wybraną w trakcie składania zamówienia opcją płatności,
  • materiały do wykonania zlecenia powinny być dostarczone do 31 sierpnia,
  • maksymalna wartość zamówienia w Ofercie Sierpniowej, to 20.000 PLN,
  • jeżeli wyznaczony przez Kupującego termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy, to dostawa zostanie zrealizowana w pierwszy dzień pracujący następujący po wyznaczonym terminie.
    

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

 1. Modyfikowanie lub kopiowanie treści - zamieszczonych opracowań tekstowych oraz zdjęć na innych stronach jest zabronione.
   
 2. Wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe zamieszczonych zdjęć produktów oraz ich opisów są własnością Internet Commerce Bartosz Zawiślok a ich powielanie jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą.
   
 3. Treść niniejszego regulaminu jest chroniona prawem majątkowym i jemu pokrewnymi.

 

Szukasz konkretnego kalendarza?
Kliknij na Wyszukiwanie zaawansowane i przeglądaj tematycznie wszystkie kalendarze